AMASYA RES (46 MW)

AMASYA RÜZGAR ENERJİ SANTRALI (AMASYA RES) Elektrik ve İnşaat İşleri Yapımı (EPC):

Proje kapsamında Şirketimiz tarafından sağlanan hizmetler:
*Tasarım ve Mühendislik
*Elektrik ve İnşaat Projeleri (türbin temel projeleri hariç)

İnşaat İşleri: Türbin Temelleri, vinç platformları, Res parkı saha ve erişim yolları, Res parkı OG kablo kanalları, AMASYA RES Trafo Merkezi, İletim hattı ve karşı merkezde hat fideri yapımına ait inşaat işleri

Elektrik İşleri: 154kV 12,46 km 2×1272 MCM iletkenli Enerji İletim Hattı ve 154/34,5 kV Rüzgar Enerji Santrali Trafo Merkezi, RES Parkı OG Elektrik Dağıtım (ENH ve Kablo) ve karşı merkezde hat fideri yapımına ait,
*Elektrik ve elektromekanik teçhizatı temini ve montajı, *Test ve (Kabul) devreye alma ( Türbin Hariç )

YUKARI