ÜRETİM TESİSLERİNİN İLETİM SİSTEMİNE BAĞLANTISI

Enerji Üretim Tesislerinin şebekeye bağlanabilmeleri için, lisanslarında yer alan bağlantı noktalarına uygun olarak; bağlantı tesislerinin (iletim/dağıtım hattı + trafo merkezi) projelendirilme, mühendislik, satın alma, yapım ve devreye alma işlerini anahtar teslim olarak gerçekleştirmekteyiz.

Yenilenebilir Enerji

Dünyada enerjinin güvenilir, temiz ve ucuz yollardan temin edilmesi için büyük önem arz eden yenilenebilir enerji kaynağına dayalı üretim tesislerine hızlı ve güvenilir çözümler sunuyoruz. Müşteri odaklı, esnek ve dinamik yapımız sayesinde projelerin, tamamlanma sürelerini kısaltıyoruz. Yatırımcıya projenin her bir adımında hızlı ve akıllı çözümler sunarak, riskleri ve maliyetleri azaltıyoruz.

Bugüne kadar büyük çoğunluğu Rüzgâr Enerji Santralleri olmak üzere çok sayıda yenilenebilir enerji kaynağına dayalı üretim tesisi yapım işi; gerek İNŞAAT+YOL+ELEKTRİK (saha içi kablolar+ trafo merkezi+ enerji iletim/dağıtım hattı) işleri olmak üzere ANAHTAR TESLİM olarak, gerekse de yalnızca ELEKTRİK (saha içi kablolar+trafo merkezi+enerji iletim/dağıtım hattı) işleri ANAHTAR TESLİM olarak gerçekleştirilmiştir. Güngör Elektrik olarak Yatırımcıya hızlı ve esnek çözümler sunarak, projeye hızlı bir şekilde başlanmasını ve projenin tamamlanmasını taahhüt ediyoruz.

RES ( Mühendislik, Tedarik ve İnşaat)

Şirketimizce; RES Parkına ait Yol, Platform ve Türbin Temelleri dâhil tüm İNŞAAT İŞLERİ, RES Parkı OG Elektrik Dağıtımı, Türbin Topraklamaları, Trafo Merkezi ve Enerji İletim Hattı ELEKTRİK İŞLERİ; mühendislik, projelendirme, satın alma, yapım+montaj ve devreye alma işleri ANAHTAR TESLİM olarak gerçekleştirilmiş 2 adet 50 ve 50 MW Rüzgar Enerji Santrali tarafımızdan devreye alınmıştır.

EPC Kontrat Olarak Yapılan işler aşağıda detaylandırılmıştır;

Trafo Merkezine Ait İşler;

Yapılacak Bağlantı Anlaşması hüküm ve şartlarına uygun olarak hazırlanan / hazırlanacak uygulama projeleri kapsamındaki Tek Hat Şeması ile TEİAŞ Trafo Merkezi şartnamelerine uygun olarak, tarafımızdan İnşa ve Tesis edilecek olan Trafo Merkezinin Bağlantı Anlaşmasında belirlenecek koşullar geçerli ve öncelikli olmak üzere;

- Trafo Merkezine ait Fiderlerin İnşa ve tesisi,
- Güç trafosu temin ve montajı,
- OG Metal Clad hücre temini ve montajı,
- Kumanda ve Metal Clad binası yapılması,
- Tüm haberleşme ekipmanlarının temini ve montajı,
- YG ve OG sistemini içeren Scada sisteminin temini ve montajı,
- Güç kalitesi ölçüm sistemi (TÜBİTAK) temini ve montajı,
- Rüzgâr İzleme ve tahmin sistemine bağlantı için gerekli yazılımın temini,
- Gerekli tüm koruma ve kumanda sistem ve teçhizat kurulumu,
- Saha testleri ve devreye alma,
- Tüm Primer ve Sekonder teçhizatın montajı ve işletilmesi için gerekli yasal prosedürün tamamlanması,

Şirketimizce; Yatırımcıya, en hızlı ve güvenilir şekilde Anahtar Teslim Olarak yapılmaktadır.

RES Parkı OG Elektrik Dağıtım İşleri;

- Türbinler ve Trafo merkezi arası OG Kablo ve aksesuarların temini ve montajı,
- Kablo kanallarının yapılması,
- Scada sistemi için Fiber optik kablo, hdpe boru, sonlandırma, malzeme temin, montaj ve testlerin yapılması,
- Türbin içerisine konulacak olan RMU hücre, Plug-in kablo başlığı temini ve montajı,
- Türbin ve fens topraklaması için gerekli malzeme temini ve montajı,
- Rüzgar parkı OG Kablo, Röle testlerinin yapılması ve devreye alınması,
- RES Parkı OG Enerji Nakil Hattı yapım işleri,

Şirketimizce; Yatırımcıya, en hızlı ve güvenilir şekilde Anahtar Teslim Olarak yapılmaktadır.

RES Parkı Türbinler arası yol yapımı işleri;

Teknik şartname ve uygulama projesinde belirtilen teknik detaylara uygun olarak (eğim, kazı/dolgu, kaplama….vs) Türbinlere ulaşım/RES Parkı yolları yapım işleri,

Platform- Türbin Temeli imalatı;

- Türbin imalatçısının vereceği uygulama projesi ve şartnamelerde belirtilen; kazı, kalıp, demir donatı, kalıp ve işçilik esaslarına göre Türbin temelleri yapım işleri,
- Türbin montajı için gerekli ‘’Vinç Platformlarının’’ Türbin montaj firmasının talepleri ve bu konudaki teknik şartname ve projelere göre inşa edilmesi işleri,
- Tüm inşa ve tesis işlerinin, uygulanan projeler, teknik şartnameler ve yürürlükteki standartlara uygun olarak yapılması,
- Türbin tedarik ve montaj hariç burada belirtilmeyen ancak RES Parkı tamamlanması ve devreye alınıp ürettiği Elektrik enerjisini sistemine vermek için her türlü iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi,

Şirketimizce, en hızlı ve güvenilir şekilde Anahtar Teslim Olarak yapılmaktadır.

Bu santrallerin dışında halen devrede ve çalışmakta olan 28 adet Rüzgar Enerji Santralinin ELEKTRİK İŞLERİ(saha içi kablolar + trafo merkezi + enerji iletim/dağıtım hattı) ANAHTAR TESLİM olarak Şirketimiz tarafından gerçekleştirilmiştir.

JES

Jeotermal Enerji Santralleri ile ilgili çalışmalarımız halen devam etmektedir.

HES

Hidroelektrik Enerji Santralleri ile ilgili çalışmalarımız halen devam etmektedir.

GES

Güneş Enerjisi Santralleri ile ilgili çalışmalarımız halen devam etmektedir.

Termik Santraller

DOĞAL GAZ ÇEVRİM VE KÖMÜR SANTRALLERİ

YUKARI