ÇEVRE POLİTİKASI

GÜNGÖR ELEKTRİK, teknolojik ve kaliteli çalışma olgusu ile birlikte çevreyi koruyan ve önem veren yönetim anlayışını benimseyecek ve uygulayacaktır.

Bu amaçla faaliyet alanına uygun çevre sağlığına yönelik yasal düzenlemelere, müşterilerin öngördüğü şartlara ve diğer gerekliliklere bağlı kalarak, alt yükleniciler de dahil olmak üzere bünyesinde çevre yönetim sistemlerini oluşturmayı ve sürekli gelişme ile güçlendirmeyi taahhüt eder.

Buna yönelik olarak;

- Çevre ile ilgili tüm yerel ve ulusal kanun ve yönetmeliklere uymak,
- Faaliyetlerimiz sırasında oluşan atıklarımızı azaltıcı önlemler almak ve sürekli iyileştirmeler yapmak. Oluşan atıkların yasaların öngördüğü şekilde bertarafını veya geri kazanımını sağlamak,
- Çevre boyutlarını saptamak, amaç ve hedefleri belirlerken bunları göz önünde bulundurmak,
- Çalışanlarımızı Çevre Yönetim Sistemi konusunda eğitmek,
- Çevreye uyumlu ürünler kullanmak ve tedarikçileri belirlerken bu kriteri göz önünde bulundurmak,
- Doğal kaynak kullanımını azaltmak ve mümkün olduğunca tekrar kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir materyallerin tüketimine yönelmek,
- Acil durum risklerini azaltmaya çalışmak,
- Girdi malzeme kullanımında israfı önlemek,
- Enerji tüketiminde sürekli tasarruf ederek çevre kirliliğini azaltmak,
- Diğer tarafların (halk, alt yükleniciler vb) bu politikaya kolay erişimini sağlamak

Çevre politikamızdır.

Mustafa GÜNGÖR
Şirket Müdürü

YUKARI