TANITIM FİLMİ

KURULUŞ / TARİHÇE

Şirketimiz 4 Ocak 1989 tarihinde halen Şirket Müdürü olarak şirketimizi fiilen sevk ve idare etmekte olan Mustafa GÜNGÖR tarafından kurulmuştur. Kuruluş amacı ve ana faaliyet konusu; Elektrik Enerjisi İletim, Dağıtım ve üretim tesislerinin yapım işleri Müteahhitliği, Proje ve Mühendislik hizmetleri ve İşletme-Bakım hizmetlerinin yapılmasıdır. Kuruluşumuzdan bu güne geçen yaklaşık 34 yıllık sürede bu amaç ve konusuna uygun olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Özellikle son 15 yılda sektörde (yerli/yabancı sermayeli) ilk 5 firma arasında yer alan önemli bir marka haline gelmiştir.

Geçtiğimiz 34 yıllık sürede ülkemizde ve sektörde yaşanan tüm olumsuz koşullar ve ekonomik/sektörel krizlere rağmen, ayakta kalmayı ve rekabet gücünü korumayı başarmıştır. Bundan sonraki 10 yıllık süreçte, en önemli amacımız ve öncelikli hedefimiz; Ülkemizde ve Sektörümüzde yaşanacağını ön gördüğümüz tüm olumsuzluklara rağmen var olmayı ve rekabet gücümüzü korumayı başarmaktır.

MİSYON ve VİZYON

Bundan yaklaşık 34 yıl önce, son derece kısıtlı imkanlarla ve mütevazı şartlarda kurulan şirketimiz; daha ilk günden belirlediğimiz, sektörünün en önde gelen firmalarından biri olma hedefine ulaşmış bulunmaktadır. Bu bağlamda tamamladığımız Elektrik İletim, Dağıtım ve Üretim Tesisi toplam güncel parasal büyüklüğü yaklaşık 11 Milyar TL’ye (580 Milyon USD) ulaşmıştır.

Bugün geldiğimiz noktada şirketimiz Elektrik İletim, Dağıtım ve Üretim Tesisleri; yapım işleri, Proje ve Mühendislik hizmetleri ve İşletme-Bakım hizmetleri alanında; Ticari yaklaşım ve Mühendislik çözümleri ile gündem belirleyen önemli bir oyuncu olma MİSYON’una sahiptir. Bu Misyona tüm muhataplarımızla olan ticari ve kurumsal/ kişisel ilişkilerimizin; ‘’ilkeli, karşılıklı hak ve çıkarların gözetildiği, güvene dayalı, bizden kaynaklı sorun üretmeyen aksine daima çözüm odaklı yaklaşım sergileyen, sürdürülebilir olması’’ koşullarından asla ödün vermeyen; her türlü teknik ve ticari rekabete her zaman hazır olmak VİZYON’u ile ulaşılmıştır.

Bundan sonraki faaliyetlerimizde bu MİSYON ve VİZYON aynen devam edecektir.

ELEKTRİK ENERJİSİ SEKTÖRÜ

Elektrik Enerjisi sektöründe; 2002 yılında yürürlüğe giren 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile sektörde devrim sayılabilecek değişiklikler olmuş ve Cumhuriyet tarihi boyunca, kamu tekelinde yapılan, Elektrik üretim, Dağıtım ve Ticaret ‘’Lisans’’ verilmek suretiyle özel sektöre açılmıştır. Bugüne kadar birçok kez değişen söz konusu kanun kapsamında, bugün dağıtım faaliyetlerinin tamamı, üretim faaliyetlerinin yarıdan fazlası özel sektöre geçmiş bulunmaktadır. İletim kanun gereği, Kamuda kalmaya devam etmektedir.

Şirketimiz geçtiğimiz 18 yılda elektrik enerjisi sektöründe yaşanan dönüşüm ve değişimi çok kısa sürede algılayarak buna uygun yapılanmayı gerçekleştirmiştir. Bu bağlamda geçtiğimiz 18 yılda; özellikle RES, GES ve Doğalgaza dayalı üretim tesislerinden oluşan, birçok özel sektör üretim tesisin; iletim sistemine bağlantısını (154-380 kV E.İ.H. ve T.M.) gerçekleştirmiştir. Tamamen Kamuya hizmet üreten bir yapıdan, bugün faaliyetlerinin %70'i özel sektör kuruluşlarına verilen, iletim tesisleri; yapım, proje-mühendislik ve işletme-bakım hizmetlerinden oluşan yapıya dönülmüştür. Son 15 yıllık ortalama ciromuz yaklaşık 30 Milyon USD ve yıllık ortalama nitelikli çalışan sayısı 150-200 arasında gerçekleşmiştir. Bu bağlamda son 15 yılda belirlediğimiz hedefimize uygun olarak sektörde %10'un üzerinde pazar payına sahip olmayı her zaman gerçekleştirmiştir. Bazı yıllar % 15'e ulaşmıştır

GELECEK 10 YIL STRATEJİMİZ

Sektörümüzdeki gelecek 10 yıl içinde öncelikli hedefimiz¸ Pazar payımızın niceliksel büyüklüğünden önce ‘’Sektörde marka haline gelen varlığımızı ilkelerimizden ödün vermeden korumaktır.’’

Mustafa GÜNGÖR
Şirket Müdürü


  • Ülkemizin, Dünyanın en sorunlu coğrafi bölgesinde yer aldığının bilinci ile, Ekonomik, Sosyal ve Politik krizlerle sürekli karşılaşabileceğini göz önünde bulundurmak.
  • Yaşanacak bu olumsuzluklardan en az etkilenmek için gerekli önlemleri almak ve uygulamaya her an hazırlıklı olmak.
  • Bunu başardığımız ölçüde; sektördeki varlığımız ve rekabet gücümüzü koruyacağımız için, olası krizleri şirketimiz açısından ‘’fırsata’’ dönüştürmek mümkün olacaktır.
  • Herşeye rağmen ülkemiz Elektrik Enerjisi sektörü; Üretim, İletim ve Dağıtım Tesisleri bakımından büyümek ve yeni yatırımlar yapmak zorundadır.
  • Bugün 95 bin MW civarında olan kurulu üretim gücünün önümüzdeki 10 yılda 155 bin MW’ta çıkacağını öngörüyoruz. Bu anlamda 60 Bin MW ilave üretim yatırımı yapılması zorunludur.
  • Bu kurulu güç artışı; ana faaliyet konumuz olan iletim tesislerine ( 154-380kV E.İ.H. ve T.M.) doğrudan en az 5 Milyar USD Doları yatırım yapılması demektir. Diğer bir deyişle yılda 500 Milyon Dolar yatırım yapılması zorunludur.
  • Pazar payımızın %10 seviyesinde korunması halinde; buradan yıllık 50 Milyon Dolar pay almak mümkündür ve hedefimiz olmalıdır.
  • Özellikle geçen yıl başarı ile tamamladığımız ‘’Anahtar teslimi RES’’ projesine benzer RES projelerinde yer alarak bu payımızın artması mümkündür.
  • Ayrıca özelleşen dağıtım bölgelerinden; dağıtım tesisleri yapımı alanında iş alma imkanlarını da değerlendirmek üzere gerekli oluşum ve çalışmalara başlamış bulunmaktayız.
  • Öncelikli ve kesin hedef olmamasına rağmen yurt dışı Müteahhitlik hizmetleri alanında çalışmalarımız devam edecektir.

SERTİFİKALARIMIZ

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2015

ÜYELİKLER

YUKARI