KURULUŞ / TARİHÇE

Şirketimiz 4 Ocak 1989 tarihinde halen Şirket Müdürü olarak şirketimizi fiilen sevk ve idare etmekte olan Mustafa GÜNGÖR tarafından kurulmuştur. Kuruluş amacı ve ana faaliyet konusu; Elektrik Enerjisi İletim, Dağıtım ve üretim tesislerinin yapım işleri Müteahhitliği, Proje ve Mühendislik hizmetleri ve İşletme-Bakım hizmetlerinin yapılmasıdır. Kuruluşumuzdan bu güne geçen yaklaşık 33 yıllık sürede bu amaç ve konusuna uygun olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Özellikle son 15 yılda sektörde (yerli/yabancı sermayeli) ilk 5 firma arasında yer alan önemli bir marka haline gelmiştir.

Geçtiğimiz 33 yıllık sürede ülkemizde ve sektörde yaşanan tüm olumsuz koşullar ve ekonomik/sektörel krizlere rağmen, ayakta kalmayı ve rekabet gücünü korumayı başarmıştır. Bundan sonraki 10 yıllık süreçte, en önemli amacımız ve öncelikli hedefimiz; Ülkemizde ve Sektörümüzde yaşanacağını ön gördüğümüz tüm olumsuzluklara rağmen var olmayı ve rekabet gücümüzü korumayı başarmaktır.

YUKARI