KALİTE POLİTİKASI

Çağdaş dünyanın tüm normlarını ve yaşam biçimini benimsemiş, değişime açık dinamik yönetim yapısı ile;

- Taraf olunan tüm sözleşme ve şartlaşmalarda 'Dürüstlük Kuralı'na tam bağımlılık,
- Taahhüdün tüm teknik, idari ve etik koşullara uygun olarak, karşılıklı tüm hak ve menfaatlerin gözetildiği bir ortamda sorunsuz yerine getirilmesi,
- Bitirilen tesis ve verilen hizmete daima sahip çıkılarak sürekli müşteri memnuniyetinin sağlanması

kalite politikamızdır.

Mustafa GÜNGÖR
Şirket Müdürü

YUKARI