BERGRES RES (69,95 MW)

154 kV Trafo Merkezi, Enerji İletim Hattı ve OG RES Parkı Elektrik İşleri Yapımı:

Proje kapsamında Şirketimiz tarafından sağlanan hizmetler:
*Tasarım ve Mühendislik
*Elektrik ve İnşaat Projeleri (türbin temel projeleri hariç)

İnşaat İşleri: Res parkı OG kablo kanalları, BERGRES Trafo Merkezi ve İletim hattı inşaat işleri

Elektrik İşleri: 154kV 5,32 km 2×1272 MCM iletkenli Enerji İletim Hattı ve 154/34,5 kV Rüzgar Enerji Santrali Trafo Merkezi, RES Parkı OG Elektrik Dağıtım (ENH ve Kablo),
*Elektrik ve elektromekanik teçhizatı temini ve montajı *Test ve (Kabul) devreye alma ( Türbin Hariç )

YUKARI