AKDAĞ RES (23 MW)

Elektrik ve İnşaat İşleri Yapımı (EPC):

Proje kapsamında Şirketimiz tarafından sağlanan hizmetler:

*Tasarım ve Mühendislik
*Elektrik ve İnşaat Projeleri (türbin temel projeleri hariç)

İnşaat İşleri: Türbin Temelleri, vinç platformları, Res parkı saha ve erişim yolları, Res parkı OG kablo kanalları, AKDAĞ RES Trafo Merkezi ve İletim hattı inşaat işleri

Elektrik İşleri: 154kV 10,58 km 2×1272 MCM iletkenli Enerji İletim Hattı ve 154/34,5 kV Rüzgar Enerji Santrali Trafo Merkezi, RES Parkı OG Elektrik Dağıtım (ENH ve Kablo),
*Elektrik ve elektromekanik teçhizatı temini ve montajı, *Test ve (Kabul) devreye alma ( Türbin Hariç )

YUKARI