UZUNDERE TM (154 kV)

3TM6- REF. 380 kV UZUNDERE TRAFO MERKEZİ TEVSİATI

Proje kapsamında Şirketimiz tarafından sağlanan hizmetler:

380 kV Trafo Merkezi Reaktör Fideri (TEVSİAT) yapımına ait;
*Tasarım ve Mühendislik
*Elektrik ve İnşaat Projeleri Hazırlanması
*İnşaat İşleri Yapımı *Elektrik İşleri Yapımı: elektrik, elektromekanik teçhizat ve malzeme temini, saha teslimi ve montajı *Test ve Devreye alma